Att ta fram profilprodukter kan vara en utmaning. Det gäller att hitta något som rimmar med företagets varumärke och det man vill signalera till kunderna. Produkten i sig är avgörande för just det – därför kan vi se hur IT-företag till exempel kan ge ut USB-stickor, medan företag för arbetskläder till exempel kan dela ut…