En vattenflaska – som profilprodukt

Att ta fram profilprodukter kan vara en utmaning. Det gäller att hitta något som rimmar med företagets varumärke och det man vill signalera till kunderna. Produkten i sig är avgörande för just det – därför kan vi se hur IT-företag till exempel kan ge ut USB-stickor, medan företag för arbetskläder till exempel kan dela ut skyddsglasögon. 

Det finns även många exempel på profilprodukter som inte har någon direkt koppling till företagets verksamhet – förutom loggan som är tryckt på dem. Att ge ut nyckelringar, strumpor eller andra allmängiltiga saker är inte ovanligt, oavsett vilken typ av verksamhet man driver. 

Viktigt att ha i åtanke är dock just att olika produkter sänder olika signaler. Något som har blivit mer populärt på senare år är vattenflaskor som profilprodukter. Att ge bort dessa till kunder och samarbetspartner kan minna om hälsa och träning. Det är ett säkert kort, helt enkelt. 

Dessutom finns det goda möjligheter att trycka företagets logga på en vattenflaska. Det här kan jämföras med nyckelringar eller USB-stickor, där loggan inte sällan blir lite för liten för att noteras ordentligt. Om din vattenflaska används på gymmet, vid tävlingar och vid fotbollsmatcher till exempel, kan du räkna med viss exponering. Åtminstone exponering som sannolikt är högre än den man får av en USB-sticka eller nyckelring. 

En viktig faktor är också, som tidigare nämnt, givetvis att era profilprodukter kommer att användas. Detta är kanske minst lika viktigt som att den stämmer överens med er verksamhet. Optimalt är givetvis om det är något som både rimmar med er verksamhet och som kommer att användas i stor utsträckning. Det är genom användningen som ni får er exponering – och utan det, får ni inte ut lika mycket av marknadsföringen. Visserligen är det fortfarande ett sätt att skapa relationer med kunder och partners, men det optimala är givetvis att få den exponering som det kan innebära. 

Potentiellt kan er ROI på profilprodukter vara enorm. Men det är långtifrån alla som får den stora effekt som faktiskt kan nås. Lyckas man ta fram en god produkt i enlighet med verksamhet, målgrupp och behov finns dock chansen att produkten används mycket och under lång tid – vilket kan ge er god exponering.