Inom företag och näringsliv finns en rad intressanta berättelser om hur en idé kunnat växa till en industri. Ecco från Danmark är ett sådant exempel. För många är detta företag ett av de varumärken som ”alltid funnits” och som verkar ha befäst sin plats ordentligt. Redan 2013 såldes 20 miljoner skor från Ecco och resan…