En skoresa

Inom företag och näringsliv finns en rad intressanta berättelser om hur en idé kunnat växa till en industri. Ecco från Danmark är ett sådant exempel. För många är detta företag ett av de varumärken som ”alltid funnits” och som verkar ha befäst sin plats ordentligt. Redan 2013 såldes 20 miljoner skor från Ecco och resan fortsätter stadigt. Åtskilliga skor från Danska Ecco står att finna i butiker runt om i Norden. Sedan expansionen till en global marknad genomfördes gäller detsamma på flera kontinenter. Från bolagets sida har man tidigt varit noga med att minimera sina skadeverkningar från tillverkningen och man har utformat diverse institutioner för att hitta nya produktionsformer i framkant vad gäller effektivitet och miljöfrågor.

Familjeföretag

Även om man kan få bilden av att Ecco funnits sedan århundraden, är det ett relativt ungt bolag. Det grundades i Bredebro 1963 och jobbade till en början mot en lokal kundgrupp. Sedan dess har man tagit skorna vidare till 88 länder med hjälp av omkring 20 000 anställda. Produktutbudet har förändrats med tiden och kollektionerna som finns tillgängliga innefattar de flesta genre inom skor. Kvalitetsaspekten har fortsatt att vara ett signum för varumärket och man jobbar aktivt för att säkerställa bästa kvalitet. Detta är en av de orsaker som finns bakom framgången. Förutom att jobba med tillverkning av skor har man även gått in på andra marknader för att hitta synergieffekter. Bland annat är man verksam inom andra modeområden samt inom tillverkning för bilklädsel och annan design.

2004 togs företaget över av grundarens dotter som redan var initierad i verksamheten. Under hennes ledning utvecklades nya affärsområden och den internationella aktiviteten skalades upp ytterligare. Förutom att utöka produktionen grundades även garveri och skofabrik i Kina. Vid sidan av dessa forsätter man att jobba med Futura som är ett center för design och forskning där man söker minimera miljöpåverkan. Företagets kreativa lab är ett annat av de många projekt som drivs under Eccos varumärke. Här sammanför bolaget personer från konsumentgrupper, produktion, designers och tekniker. Allt för att kunna utforma nya skor och kollektioner som marknaden önskar. Detta anses av vissa vara kärnan i formgivningen och någonting som är nära förknippad med framgången i verksamheten.

Besök denna sida för att hitta Ecco skor på nätet!