Gör det någon skillnad att ha företagslarm eller ger det bara ”falsk” trygghet?

Hur många inbrott kan stoppas tack vare kamerabevakning?

Ett större svenskt larmbolag visar en hel del statistik – som visar att larm och övervakning gör skillnad. Men samtidigt att det kan skilja mycket mellan vilka brott som ska bekämpas. Följande statistik är från larmbolagets hemsida. Eftersom det finns flera larmbolag i Sverige behöver denna statistik inte gälla för hela riket. Det ger däremot en fingervisning av vilken trygghet och vilken service som ingår i ett företagslarm.

Avbrutna inbrottsförsök

Under år 2019 lyckades larmbolaget att avbryta 1060 pågående försök till inbrott. Det kan exempelvis innebära att larmoperatörer iakttagit inbrottsförsöket via kamerabevakning och skickat ut väktare till platsen. Det kan även varit tillfällen då larm har aktiverats och väktare/polis har tillkallats.

Gripna personer

Totalt kunde företaget vara den bidragande orsaken till att 673 personer kunde gripas under samma år.

Antal företag som är drabbade

BRÅ (Brottsförebyggande rådet) sammanställer årligen statistik kring brottslighet i Sverige. Enligt dem drabbades 27 000 företag i Sverige av inbrott under året 2016. Det är samtidigt ett brott där uppklaringsprocenten är betydligt lägre än vid många andra brott.

Antal butiksrån

Med 827 butiksrån (2016) är det förståeligt att många butiker väljer att ha överfallslarm, kamerabevakning och andra säkerhetsåtgärder. Samtidigt visar statistik att chansen att dessa rån blir uppklarade ökar väsentligt i det fall det finns någon som iakttagit förloppet (vittne). Med kamerabevakning skapas det ett ”automatiskt vittne” som därmed kan visa vad som egentligen har hänt.

Kamerabevakning kan förebygga vissa brott

I en undersökning av BRÅ påtalas att kamerabevakning inte ska ses som en ”universallösning”. Om det används på ett rätt sätt, på rätt plats, kan kameran minska risken för brott. De påpekar exempelvis att kamerabevakning ger bäst effekt om även andra brottsförebyggande åtgärder används.

De platser där undersökningen påvisade att bevakning gav bäst resultat var:

  • På bilparkeringar

Stölder, skadegörelse och misshandel är tre brott som kan ske på bilparkeringar. Alla tre minskar när kamerabevakning sker.

  • Egendomsbrott

Stöld av egendom, eller skadegörelse, minskar också med denna typ av övervakning

Det undersökningen även pekade på vara att våldsbrott och brott som är ordningsstörande inte påverkades i lika hög grad. Exempelvis sker många av dessa brott i närheten av krogar och restauranger – trots att det ofta finns kamerabevaknig på dessa ställen.